"Gamefoster.com - Foster Bilişim Ticaret Limited Şirketi" başta özel hayatınız için, kişisel verilerinizin saklanması, hukuka uygun olarak toplanması, ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi veri sorumlularına kişisel veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğü yüklemiştir. Kişisel verileriniz "Foster bilişim" tarafın en üst güvenlik yöntemleri ile korunmakta ve üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

İşlenen Kişisel Bilgileriniz:

Adınız, Soyadınız, İletişim bilgileriniz (mail, telefon), ödeme geçmişiniz, satın aldığınız ürünler, yorumlarınız, ödeme talepleriniz, destek talepleriniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği;

ŞİRKET tarafından, Kişisel verileriniz;

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere dair teslimat gibi her türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve denetlenmesi,

• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,

• Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,

• Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

• Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır;

• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler; takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

• Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir. - Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

İstediğiniz taktirde kayıtlı tuttuğumuz bilgilerinizi bizden talep edebilirsiniz. İsterseniz tüm bilgilerinizi sildirebilirsiniz.

 

SSL protokolü, güvenilir ödeme yöntemleri ile tam güvenli alışveriş.

Teslimatlarımızın %90'ı hızlı, pratik şekilde gerçekleşir. Beklemeden hizmet!

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en ön planda.

Aklınıza takılan bir şey mi var? Müşteri destek ekibimiz yanınızda.

Şaşıracağınız indirimli ürünler ile başka yerde bulamayacağınız teklifler...

Düzenlenecek özel çekilişler ile siz de hediyenizi edinebilirsiniz.